Ons Kindcentrum

De naam

Ons kindcentrum heet niet voor niets De Meander. Kinderen ontwikkelen zich niet in een rechte lijn die van A naar B leidt. Hun ontwikkeling gaat in sprongen en af en toe via omwegen. Net zoals een rivier geen kaarsrechte waterweg is, maar zich al meanderend een weg baant door het landschap. Om uiteindelijk via al die bochten uit te monden en op te gaan in de grote zee. Openbaar kindcentrum De Meander geeft kinderen de ruimte zich te ontwikkelen en te leren via een methode die het beste bij hen past. Zodat zij later helemaal klaar zijn voor het open water. Later is dichterbij dan je denkt. Wij werken er met veel plezier aan dat ‘later’ iets is om nu al naar uit te kijken. Samen met het kind, de ouder/verzorger en de medewerkers.


Waar staan wij voor?

Vanzelfsprekend staan bij Openbaar Kindcentrum De Meander de kinderen op de eerste plaats. En leren ze bij ons rekenen, taal, lezen, schrijven en andere vakken. Maar wij helpen ze ook zich als mens goed te ontwikkelen. Binnen ons kindcentrum vinden wij een aantal dingen heel belangrijk.


Veilig en verantwoordelijk

Dat zie je meteen als je bij ons binnenloopt. ‘Veilig en verantwoordelijk’ staat boven de ingang vermeld. Twee woorden die samen het uitgangspunt vormen van ons kindcentrum. Bij ons spelen, leren en ontwikkelen de kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving. Samen werken we aan een fijne, positieve omgeving voor iedereen. Veilig en verantwoordelijk: je herkent het in het dagelijks handelen van medewerkers en kinderen. En je voelt het ook, onmiddellijk.


Spelend en onderzoekend leren

Zowel binnen het onderwijs als de opvang in ons kindcentrum leren wij kinderen vanuit spel (opvang) en onderzoeksvragen (onderwijs) de wereld te verkennen. Wij bieden een ruim aanbod van waaruit zij hun kennis verder kunnen vergroten. Zo ontwikkelen zij hun talenten en leren hoe ze die het beste kunnen inzetten. Zelfstandig denken en handelen, initiatieven leren nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren: de kinderen leren het allemaal, in hun eigen tempo. Zo bereiden wij hen voor op de toekomst.

                                                                                                       

Plezier

Spelend en onderzoekend leren gaat het allerfijnst in een goede sfeer. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben als ze bij ons zijn. En dat hebben ze zeker! Wij kijken vooral naar wat goed gaat en leren de kinderen voor elkaar en voor hun omgeving te zorgen. Bij ons helpen kinderen elkaar, lachen samen, troosten elkaar en beleven de leukste avonturen.


Samen

In ons kindcentrum werken, leren en spelen de kinderen samen. Met respect voor zichzelf en voor de ander. Samenwerken doen we ook met de ouders om vast te stellen wat het kind nodig heeft. Ook de medewerkers in ons kindcentrum vormen een hecht team. Door kennis en ervaring te delen kunnen zij nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Dit alles vanuit de overtuiging dat je samen sterker staat en samen verder komt dan alleen.
Michael Hilhorst:
‘Kinderen op een positieve manier dingen te leren en te laten ontdekken. Dat vind ik belangrijk.’
Anne van Wijk:
‘Als ICT-er zorg ik ervoor dat de leerlingen en leerkrachten alle systemen volop kunnen gebruiken.’
Joop Stas:
‘Ik wil er voor zorgen dat ieder kind wordt uitgedaagd om te worden wie het zelf wil zijn. En ik hecht veel waarde aan een goede band met ouders.’

Contact

Openbaar Kindcentrum De Meander
Het Avontuur 45
3823 DW Amersfoort
033-456 2099 (onderwijs)
033-277 6364 (opvang)
info.meander@meerkring.nl
klanten@ska.nl

Route 

Nieuwsbrief

Nieuwtjes, weetjes, handige tips en af en toe een leuke foto. Je leest het allemaal in onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Klik en kijk!

Volg ons


Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Openbaar Kindcentrum De Meander is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.