Meedenken en meedoen

Als ouder/verzorger draag je binnen Openbaar Kindcentrum De Meander je steentje bij aan de ontwikkeling van jouw kind. Onze professionals in de opvang en het onderwijs werken met jou samen om te bepalen wat het kind nodig heeft. Er is een duidelijke, doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. Daarom kun je met vragen terecht bij het complete team. Samen dagen we de kinderen uit in elke bocht van de rivier een nieuwe wereld te ontdekken.

Wil je met ons meedenken en meedoen? Daar zijn we blij mee! Je kunt bijvoorbeeld participeren in de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.

 

Ouderraad

Openbaar Kindcentrum De Meander heeft een prettig actieve Ouderraad (OR). In het kort houdt de OR zich bezig met de organisatie of ondersteuning van (sport)evenementen, activiteiten en feesten op ons kindcentrum. Denk maar aan bijvoorbeeld de schoolreisjes/het schoolkamp, de sportdag, Koningsspelen en het zomerfeest. Dat doet de OR ook bij seizoensfeesten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Eigenlijk alle feesten waar plezier voorop staat en waar de kinderen elk jaar weer naar uit kijken. Meer informatie over de OR vind je in de kindcentrumgids.

 

Iets voor jou, de OR?

Het goede nieuws is, dat er nog plaatsen vrij zijn! Vind jij het leuk om mee te doen, helpen met organiseren en dingen regelen? Maak jij de school van jouw kinderen een leuke plek om te leren en te spelen? Dan ben je van harte welkom in de OR! Liever alleen helpen bij één of twee losse evenementen? Helemaal prima, we horen je graag! Stap gerust op een van ons af op het schoolplein, of stuur een mailtje naar: ouderraad.meander@meerkring.nl.

 

Oudercommissie

De ouders van de opvang worden vertegenwoordigd door de Oudercommissie (OC). De OC denkt mee en kan bijvoorbeeld adviseren over de kwaliteit van de opvang. De commissie behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen die de locatie bezoeken en vertegenwoordigt alle ouders.
De Oudercommissie komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en overlegt regelmatig met de regiomanager of de coördinator over allerlei onderwerpen.

Iets voor jou, de OC?
Actief worden als lid van de Oudercommissie? Meld je aan door dit kenbaar te maken bij de coördinator.

 

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten medewerkers van de school en ouders, in gelijke verhouding. Leden van de MR hebben een zittingstermijn van drie jaar, die één keer verlengd kan worden. De achterban kiest welke medewerkers en ouders dat zijn.
De MR heeft twee bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. De raad vergadert minstens acht keer per jaar om te overleggen met directie en bestuur over belangrijke schoolzaken. Denk aan het schoolplan, de begroting, planning van vakanties, lesmethoden en nog veel meer. Meer informatie over de MR vind je in de kindcentrumgids.

Vragen aan de MR?
Wil je ergens op reageren, of wil je de MR iets vragen? Dat kan door je bericht te mailen naar mr.meander@meerkring.nl.

Verslagen MR
Notulen 20240130

Notulen 20231218

Jaarverslag MR 2022-2023


 

Michael Hilhorst:
‘Kinderen op een positieve manier dingen te leren en te laten ontdekken. Dat vind ik belangrijk.’
Anne van Wijk:
‘Als ICT-er zorg ik ervoor dat de leerlingen en leerkrachten alle systemen volop kunnen gebruiken.’
Joop Stas:
‘Ik wil er voor zorgen dat ieder kind wordt uitgedaagd om te worden wie het zelf wil zijn. En ik hecht veel waarde aan een goede band met ouders.’

Contact

Openbaar Kindcentrum De Meander
Het Avontuur 45
3823 DW Amersfoort
033-456 2099 (onderwijs)
033-277 6364 (opvang)
info.meander@meerkring.nl
klanten@ska.nl

Route 

Nieuwsbrief

Nieuwtjes, weetjes, handige tips en af en toe een leuke foto. Je leest het allemaal in onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Klik en kijk!

Volg ons


Meerkring


Ska Kinderopvang

Stichting

Openbaar Kindcentrum De Meander is onderdeel van Stichting Meerkring en Ska Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Ska precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.ska.nl.